Ceramizer informacje

Najczęściej kupowane

Proponowany(nieobowiązkowy) wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................

Imię i nazwisko

 

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

4Kółka.pl Tomasz Dywan

ul. Szpinalskiego 2/104

20-860 Lublin

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 

  1. ............................................................................................................................................

  2. ............................................................................................................................................

  3. ............................................................................................................................................

  4. ............................................................................................................................................

  5. ............................................................................................................................................

zawartej dnia (data złożenia zamówienia) …...................................... .

(nr zamówienia) …..…............................................

 

Proszę o zwrot kwoty: …............. zł (słownie ….....................................................................................)

na konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...........................

 

 

……................…………………….

podpis Klienta

 

 

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD

UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli

Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana

przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (4Kółka.pl Tomasz Dywan ul. Szpinalskiego 2/104 20-860 Lublin e-mail: biuro@4kolka.pl ) o

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego

Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu

prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich

samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba

że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać nam rzecz na adres 4Kółka.pl Tomasz Dywan ul. Szpinalskiego 2/104 20-860 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,

jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.